0
  • No products in the cart.

MAGIČNE DIMENZIJE GRAFIK MIHE ERIČA

Avtor teksta prof. dr. Darko Slavec


Miha Erič je vsestransko nadarjeni mladi ustvarjalec – umetnik, tako na področju likovne umetnosti, kot tudi glasbe. Kot ustvarjalec je še posebno aktiven na likovnem področju, kar dokazujejo njegova številna grafična dela, samostojne razstave in sodelovanje pri številnih državnih in mednarodnih projektih.

Miha Erič realizira svoje izvirne likovne ideje v tradicionalnih grafičnih tehnikah lesoreza, linoreza in bakroreza. V zadnjem času posamezne maloserijske grafične liste tudi grafično obarva v obliki koloriranega lesoreza, linoreza ali bakroreza in jim tako doda pridih originala in svojevrstne barvitosti, vnesene v črno belo grafično osnovo. 

Miha Erič tisk linorez grafika, mednarodni likovni simpozij, likovna kolonija, fine art, grafika, likovna kolonija, umetnost,Erič Miha Art
miha erič grafika likovna umetnost art linorez

… prepustiti se domišljiji, improvizaciji in neposrednosti je umetnost sama na sebi …

Avtor se pri svojem ustvarjanju prepušča domišljiji, improvizaciji in neposrednosti, ko ustvarja idilični svet narativnih, včasih nadrealistično ekspresivnih in imaginarnih podob, z željo po doseganju vsestranske likovno izpovedne popolnosti. V njegovih grafikah se velikokrat pojavljajo črtne modelacije, ki živo definirajo ritmično vznemirjene površine posameznih regij in ki neprestano vibrirajo in polnijo grafični list z nemirnostjo, temperamentom in vzporednostjo kot načinom določanja reda.

Pri likovnem ustvarjanju uporablja minimalistični izraz, omenjeno inventivno črtno grafično igrivost in pozornost na drobne akcente. Ukvarjanje z grafiko mu daje vzpodbudo konstruktivnega likovnega oblikovanja in mu nudi možnost realizacije posameznih konkretnih idej, izhajajočih iz njegove svetovno nazorske usmerjenosti in mišljenja. To mu tudi omogoča razvoj senzorne in likovne občutljivosti, predvsem pa osebni, duhovni in obetavni umetniški razvoj.

… mojster grafike …

Likovna struktura njegovih grafik torej vsebuje prefinjeno črtno modelacijo z brezštevilnimi vzporednimi in velikokrat valovitimi šrafurami, kar ustvarja zavidljive teksturalne in plastične učinke travnih, drevesnih, atmosferskih, urbanih in drugih verističnih v grafiki prisotnih območij. Nasprotje med svetlimi koloriranimi in črnimi senčnimi področji učinkuje s pridihom prijetne dekorativnosti, a istočasno tudi dramatičnosti, ki jo še bolj izrazito začutimo v motivih z elementi osamljenosti in tesnobe. Črni okvir, ki obdaja večino grafik, deluje kot okno, skozi katerega zremo v tenkočutne vzorčne in intimizirane prostorske globine. V vsakem grafičnem odtisu prisotna črna barva določa pri tem tudi temeljno podlago kot osnovno in racionalno kompozicijsko konstrukcijo, akvarelna barva, ki dopolnjuje svetlobna območja, pa določa lokalni ton razpoznavnih oblik, predvsem pa vnaša v vsak grafični odtis dodatno čustveno in pomensko vzdušje. Pri akvareliranju grafičnih odtisov so uporabljeni toplo hladni barvni učinki, izhajajoči iz prosojnih odtenkov primarnih in sekundarnih barv.

miha erič lesorez woodcut art reliefprint
miha erič prisotnost art relief print linocut

Miha Erič sinonim ustvarijalnosti.

Miha Erič je zelo ustvarjalen likovnik, saj je v zadnjih treh letih ustvaril okoli 120 različnih grafik. V vsaki od njih je opazna manjša ali večja povezanost s prvotiski oz. inkunabulami, ilustracijo, surrealizmom, ekspresivnim preoblikovanjem določenih motivov, kot tudi z interpretacijo imaginarnega in celo pravljičnega sveta. V svojih motivih avtor uporablja veliko prostorskih planov, s pomočjo katerih ustvarja iluzijo globin, v katere se izgubljajo samotne ceste in poti. V njih je tudi prisotno primarno avtorjevo občudovanje in poveličevanje lepote narave in urbanega sveta, v nekaterih primerih pa tudi občutenje destrukcije in apokalipse. To razliko nakazuje že s poimenovanjem posameznih likovnih del, kot npr. : Jesenska balada, Božja tišina, Moja dežela, Od Stareta do Pece, Pot spominov, Šumahova pot itd. na eni, ali pa Duhovi neke vojne, Zlomljena dimenzija človeštva, Bogovi so padli na Zemljo, Mesto prekletih, Drobtine samote, Izven okvirja, Nedotakljivi in ladja duhov itd. na drugi strani. Zaradi te motivne različnosti začutimo dimenzijo ustvarjalnosti avtorja, ki reagira na inspiracije, odvisne tudi od posameznega trenutnega občutenja realnosti, kar še posebej ponazarjajo nekateri motivi slovenskih krajev ali posameznih stavb, kot npr.: Nabrežje – trilogija, Trg Mežica, Mlin, Narodni dom Mežica, Grad Pukštajn, Pričnik v marcu, Lesena trdnjava, Sveti Pankracij nad Starim trgom, Črpalka, Avtobusna postaja itd.

…ko svoboda sreča ustvarjalnost.

Grafike Mihe Eriča izražajo neobičajno svobodo in neobremenjenost v interpretaciji njegovega osebnega pogleda na svet, zato so v današnjem času okoljevarstvene problematike in želje po vračanju k naravi še posebej aktualni. Svoje svobodno izražanje dopolnjuje avtor tudi s sproščenim in neobičajnim podpisovanjem posameznih grafičnih odtisov, zlasti manjših formatov, kot tudi z uporabo grafičnih matric nekonvencionalnih oblik.
S svojim drugačnim pristopom do grafičnega medija dodaja Miha Erič slovenski likovni ustvarjalnosti svojstven doprinos. Njegova samobitna in pokončna avtorska drža, človeška preprostost in toplina, ustvarjalna svoboda, originalnost in delovna vnema pa so navdihujoče, zgledne in zelo obetavne lastnosti.

miha erič art linorez woodcut art print relirfprint